Privacybeleid

Privacyverklaring

Administratiekantoor Jochems Cijfers & Advies
Noordhoeksestraat 2
4891 PM Rijsbergen
076-5961111
info@jochemscijfersenadvies.nl
https://jochemscijfersenadvies.nl
Verwerking persoonsgegevens

Administratiekantoor Jochems Cijfers & Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Administratiekantoor Jochems Cijfers & Advies verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële gegevens
 • Burger service nummer (BSN)
 • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt

Administratiekantoor Jochems Cijfers & Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van de door u gevraagde diensten
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Bewaren van gegevens

Administratiekantoor Jochems Cijfers & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratiekantoor Jochems Cijfers & Advies verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of door laten sturen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen, door te laten sturen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jochemscijfersenadvies.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

Administratiekantoor Jochems Cijfers & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies

Administratiekantoor Jochems Cijfers & Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Menu